måndag 4 maj 2015

De flesta av oss har någon speciell tidpunkt i våra liv att se tillbaka till då saker och ting förändrades, antingen till det bättre eller till det sämre. Det finns också en bestämd historisk dag som inte är lik någon annan!
Det handlar om en mycket speciell dag då förutsättningarna för varje människa på denna jord i ett nu förändrades. Man kan säga att det var den dagen som delade historien i två delar; ett före och ett efter. De flesta av oss har någon speciell tidpunkt i våra liv att se tillbaka till då saker och ting förändrades, antingen till det bättre eller till det sämre. Det finns också en bestämd historisk dag som inte är lik någon annan!

Tänk dig in i situationen att allt du önskar av välgång och lycka helt plötsligt finns där i din väg, utan att du ens behöver anstränga dig. Eller att oro och plågor du bär på likt en tung börda, från en stund till nästa försvinner ur ditt liv. Det låter för otroligt för att vara sant, men det var faktiskt något av det som hände denna dag i historien. Dessutom var det mycket mer än så, större och ännu mer otroligt.

Mänsklighetens i särklass största problem bär vi var och en inom oss. Bibeln, Guds ord, kallar det för “synden”. Det är konsekvenserna av synden som orsakar så mycket elände och som skapar så mycket hat och orättvisor på vår jord. Vare sig vi lever i en demokrati eller i en totalitär stat så har ingen människa eller något politiskt system intill denna dag lyckats med att lösa våra djupaste problem.
Dock, en dag hände det otroliga! Gud lät i sin kärlek till oss människor sin son födas. Jesus kom till jorden, blev allas vår vän och genom sitt liv visade han att det finns hopp för varje enskild människa. Han fördömde orättvisorna och såg till den utstötte. Förtryckarna fick av honom veta att de handlade fel. De som levde i samhällets bottenskikt återfick sitt sanna värde.

Men det är mer än så. Jesus kom inte bara för att hjälpa de människor han mötte på de platser han vandrade och levde sitt liv. Han gick längre än så. Ett tag såg det ut som att hela hans liv skulle bli ett totalt misslyckande, ett fiasko. I sina bästa år, endast 33 år gammal, blir han förrådd av en av sina egna lärjungar, han utlämnas av sitt eget folk till att dödas och helt oskyldig torteras han av romerska soldater innan han förs ut till en kulle utanför staden för att där korsfästas.
Innan Jesus dör så vänder han sig till sin fader i himlen, till Gud i höjden, och utropar över sina bödlar och över alla som på olika sätt bär på skuld: Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör! Och det är precis det som händer.

Det som mänskligt sett såg ut som ett misslyckande var i själva verket en av Gud bestämd händelse. Gud visste att enda lösningen på människans djupaste problem var att någon värdig därtill måste betala priset. En oskyldig måste ta straffet för de skyldiga. På det sättet kunde i ett nu hela mänskligheten tillräkna sig vad Jesus gjorde då han led och dog på korset. Platsen där Jesus dog heter Golgata.

Vad hände? I och med Jesu död så bar han i sin kropp alla människors synd. Jesus uppstod från de döda på tredje dagen och besegrade både synden och döden. Det stora och förunderliga är att vi inte behöver göra något för att få del av denna befrielse. Jesus gjorde allt för oss.

Som en gåva får vi ta emot ett helt nytt liv med verklig lycka. Att säga ja till Jesus är som att få slänga av sig en omänskligt tung börda och kasta den ned i ett bottenlöst hav.
Därför är dagen då Jesus gav sitt liv för dig på Golgata den absolut viktigaste dagen, den dag då historien delades i två. Vänd dig till Jesus som till en förtrolig vän och räddare. Han lyssnar och han hjälper.

lördag 2 maj 2015

Missa inte...

Tidningen Midnattsropet som i dagarna kom ut med ett nytt nummer.

Läs på www.midnattsropet.se

onsdag 29 april 2015

Blodet täcker

Du har tagit hand om allt som har gått sönder. Du har tagit hand om denna karaktär. 
När Du återlöste allt det som finns i mig blev jag helt försonad sådan som jag är. 
I Din kropp på korset bar Du mina synder.
Sedan uppstod Du för min rättfärdighet. Allt det som jag slåss mot, allt vad hjärtat rymmer, täcks av dyra blodet i all evighet. Tårarna jag gråtit varje gång jag fallit, draksådd som jag sått med munnen jag har fått, hatet mot min nästa, fel beslut jag fattat. 
Allt är under blodet, det har jag förstått. Aldrig är jag ensam i den heta striden, aldrig övergiven, aldrig visad bort.  
Vad som än mig möter i den onda tiden, jämfört med Din himmel är det alltid kort.

LARZ GUSTAFSSON  2014 (Publicerad i Midnattsropet nr 6 2014)

måndag 24 mars 2014

Där på Golgata

Av Tage Johansson (www.midnattsropet.se)


När Johannes är på ön Patmos blir han påmind om betydelsen av Jesu död och uppståndelse. Det handlar om blodet som flöt från Mästarens sida, om korset som kan lösa människan från den gamla skapelsen och göra henne till en ny skapelse i Kristus Jesus. Ett kors restes på Golgata, där satte Gud punkt för den gamla skapelsen. Den gamla skapelsen kan inte hjälpa eller frälsa oss men, ära vara Gud, något nytt började med Jesus Kristus. Detta nya var utlovat redan från begynnelsen och det är detta vi också får lyssna till här.
Johannes får alltså blicka in i dessa hemligheter genom Andens uppenbarelse. Det talas om honom som är värdig att taga bokrullen och bryta dess insegel, att han med sitt blod åt Gud köpt människor. Det var ett högt pris, men han var redo att betala detta pris för människan. Skulden var stor. Man kan säga att den räckte över skorstenskransen, bildligt talat. Skulden kan aldrig utplånas på något annat sätt än genom blodet. Och det var Guds Sons blod som blev lösepenningen. ”Friköpt jag är men ej med silver”, priset var Guds Sons blod. Vi citerade från Uppenbarelseboken kap 5, vi går fram till kapitel 7:

- Och en av de äldste tog till orda och sade till mig: ”Dessa som äro klädda i de vita, fotsida kläderna, vilka äro de, och varifrån hava de kommit?”  Jag svarade honom: ”Min herre, du vet själv det.” Då sade han till mig: ”Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod (Upp 7:13-14)
Tänk att det finns ett blod som renar från varje syndafläck och som gör att människan kan befrias från djävulens våld. Så länge inte detta blod har fått frälsa dig har djävulen inteckningar i ditt liv och du är under hans välde. Men genom blodet finns det frälsning. Vi kan aldrig sätta tillräckligt värde på detta blod, men Gud själv har sett värdet därav och givit sitt godkännande.
Det är så oerhört gripande när Johannes ser Jesus i den himmelska världen. Han beskriver honom som ett lamm som hade varit slaktat. Han blev slaktad för din och min skull.
Nu sitter du och jag inne med ett oerhört budskap. Det är så angeläget att vi delar med oss av detta budskap. Om hjärtat blir brinnande och fyllt av kärlek så finner vi vägar. Det var ju Guds kärlek som gjorde att Jesus kom.
Var med i kampen och striden för evangelium. Det är en kamp ”mot furstar och väldigheter”.  Det är en kamp mot fursten över den här staden. Men, vilka mäktiga vapen Gud har givit sitt folk om vi tar oss an detta och är villiga att offra våra liv. Det är ett underbart uttryck som möter oss i Domarboken om dem som ville ”prisge sina liv på stridsfältets höjder”. Är du beredd på det, eller vill du leva ett bekvämt och egocentriskt liv? Här behövs Guds kärlek, det är inget annat som kan förändra en människas inställning till detta, att bli villig att offra sitt liv. Gud har aldrig tvingat någon. Han ställer inga krav, men kommer med ett erbjudande. När hjärtats ögon öppnas för detta, då är man redo. Aposteln Paulus ansåg sitt liv inte ha något värde för sig själv, utan det handlade om att fullborda loppet. Gud har också bestämt ett lopp för ditt liv. Lever du i loppet? Kämpar du för att vinna segerkransen? Vi behöver sporra varandra att ge allt för Jesus.

Detta budskap om korset, blodet, Golgata, har gripit mitt hjärta. Där på Golgata blev fiendens makt omintetgjord. Det blev en total uppgörelse. Djävulens rike har ingen auktoritet längre. All makt är given åt Sonen. Tänk vilken underbar frälsning vi har! Vi sjunger i sången: ”Korset där Jesus gav sitt liv, det är min glädje och min ära.”

onsdag 3 juli 2013

Han släpper aldrig taget


Appell av Barbro Schröder
- Alla publikaner och syndare höll sig nära intill Jesus för att höra honom. Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: ”Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem.” Då berättade han denna liknelse för dem: ”Om någon av er har hundra får och förlorar ett, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade tills han hittar det? Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det på sina axlar. När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har funnit mitt får som jag hade förlorat. Jag säger er: På samma sätt blir det glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig - inte över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. (Luk 15:1-7)

Vem saknade det bortkomna fåret i skaran? Kanske någon tänkte: ”Skönt att bli av med honom.” Allt fungerar så bra ändå, och förresten; ingen vet hur många vi är för in ibland oss har kommit andra får, som inte tillhör hjorden. De vill gärna putta ut dem som inte vill lyssna på nya idéer om hur fåren ska leva. Och det fåret som gått bort kanske försökte tillrättavisa felaktigheter, men ingen ville höra sanningen, så han gick undan. Men då kom herden och han kände det bortsprungna fårets sorg och letade upp det och tog det på sina axlar för att lätta fårets börda. Han tog hem det. Han var inget övergivet får.

Herden hade kontrollen hela tiden och även så var det för den ”förlorade sonen”. Han var ett Guds barn. Fadern släppte honom inte, men han fick gå igenom svåra prövningar på grund av sin olydnad. Men tänk vilken nåd; Han släpper aldrig taget om dem som är hans dyrköpta barn. Även om den förlorade sonens bror inte ville ha honom tillbaka, så hade Gud en annan syn på den saken.

Du ska veta vem du än är, var du än befinner dig, om du en gång tagit emot frälsningens gåva i Jesus så är du ett Guds barn och Han vakar över dig och vill leda dig rätt.
-Ty min son var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen. (Luk 15:24).
Guds Ord är sanning och Jesus är med dig alla dagar tills du går in i evigheten och får möta Honom.

onsdag 3 oktober 2012

Hos Jesus finns rum!

Appell av Emanuel Johansson

Sånger och vittnesbörd vi framför i mötena handlar om Jesus Kristus. Vi annonserar inga stora namn, den vi vill presentera är Jesus. Det står i bibeln att Gud bor i ett ljus dit ingen kan komma. Gud som sade och det blev, han som har skapat hela universum som människan med all sin kraft försöker utforska, men det står om Gud som skapade, som gjorde allt. Men det står också om honom att han steg ned till denna värld med ett specifikt uppdrag. Det var detta återlösningsverk, detta frälsningsverk för att upprätta gemenskapen med honom själv för dig och mig. Han steg ned.
Jag vill påminna om ett ord i Fil 2:
- Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden - döden på korset. (Fil 2:6-8)
Det var denna väg som Jesus gick. När han kom hit till jorden, öppnades inte den här världens finrum för honom, det fanns ingen plats för honom. Men han kom hit och tjänade, det fanns ingen rosenbeströdd väg han fick gå. Han fick gå genom lidande bespottelse och förakt. Men han var lydig ända intill döden på korset. Det var ingen glamorös väg, ingen glamorös avslutning, utan det står att han var lydig ända in till döden på korset. Men det var för din och min skull han gick den här vägen. Han böjde sig djupare än någon annan för att han skulle kunna lyfta dig och mig ifrån den förnedring och skam som varje människa bunden i synd befinner sig i. Men Jesus gjorde det, han gick hela vägen. Och där på korset vann han seger. Vi fortsätter och läser:
 - Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. (Fil 2:9-11)
Det är ytterligare några profetiska ord om Jesus. Om denne man som böjde sig, som ödmjukade sig och räckte ut sin hand till behovets barn. Han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat, läser vi. Det är också hans vilja och hans längtan i vår tid att flera ska fatta tag i denna frälsarhand och på grund av hans frälsningsverk få erfara att man kan få gemenskap med honom. Att man kan få frid i sitt hjärta, att man kan få upprättelse. Han sa till sina lärjungar: - I min faders hus, där finns det rum! Där finns det många boningar. Om det inte var så, ska jag gå före och bereda er rum. Det fanns inte rum för Jesus då han kom till världen, men han sa när han gick här: ”-Den som kommer till mig, honom ska jag sannerligen inte kasta ut.”
Hos honom finns det rum. Är det inte detta som människor i den här tiden söker? Man söker efter rum, man söker efter att tillhöra något. Man söker sin identitet i olika sammanhang, man söker efter en mening med sitt liv. Men alltför ofta slutar det inte som man har tänkt sig, därför att den här världen kan inte erbjuda det människan söker.
Jag tänker på grabbarna vi ser härutanför, som har tittat in i vårt tältmöte några gånger. Man söker en identitet, man söker en tillhörighet. Med sin skateboard och sin coola keps har man en tillhörighet. Kanske dessa grabbar inte har hittat någon tillhörighet någon annanstans i det samhälle vi lever och rör oss i. Jag tror att det är så för många. Man söker något. Men det finns inte rum. Man behövs inte i den här världen. Men det finns en som har berett människan rum. Det är Jesus Kristus. I honom kan vi finna en ny identitet. Du kan bli en ny människa och i honom kan vi få uppleva detta underbara att få tillhöra honom. En tillhörighet som inte är begränsad för en tid eller begränsad så att man ska uppfylla olika kriterier. Men Jesus sa att den som kommer till mig ska jag sannerligen inte kasta ut. Det finns också andra som söker sin tillhörighet med olika färger på halsdukar. Man går på fotbollsmatcher och bollen ska sparkas in – där känner man gemenskap för en stund, man känner att man tillhör något för en stund. Tillsammas är vi starka och så blir det slagsmål utanför. Det här kanske kan fylla tomrummet för en liten stund, men likväl fattas något. Det är långt ifrån fullkomligt.
Det Jesus erbjuder, är något helt annat. Tänk att få bli ett med honom, tänk att få tillhöra honom, tänk att få lägga sitt liv i hans händer, att få uppleva att han fyller det med mening och mål. Ett hopp för evigheten, någonting som inte försvinner när alla rum här i världen stängs, och det inte finns plats för oss i den här världen. Det är så, för den som tillhör Jesus innebär det en väg där det inte finns plats i den här världen. Och en dag, jag tror att den är här mycket snart, då finns det inte längre plats för dem som tillhör Jesus Kristus. Han ska stiga ner och dra alla till sig. Vi som har funnit vår identitet i honom, vi ska ryckas upp på skyar, Herren till mötes , vi som har funnit vår tillhörighet i honom, vi som älskar honom och inte vill något annat än att ha denna underbara gemenskap med honom.
Fortfarande finns ett erbjudande för den som vill att komma till honom. För den som vill komma till honom bereder han rum. Men vi läste också här om den dagen då alla knän ska böjas och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Den dagen är det inte längre fråga om ett frivilligt val. Då kommer det att uppenbaras vilka val vi har gjort här i tiden. Det står skrivet om en dag då folken ska jämra sig vid åsynen av honom. Nådens tid är nu. Nu är det tid att välja, nu är det tid att fatta frälsarhanden. Nu är det tid att låta domen gå över våra liv, och börja leva. Inte för oss själva, inte för något här i världen, men leva för honom som har gett allt. Då blir det en åsyn med glädje att få se honom, att få möta honom, att för alltid få vara tillsammans med honom.
Det känns underbart att vi dessa dagar fått proklamera namnet Jesus, att vi har fått nåd att nå ut med ett budskap mitt i denna stad som vi ser sjunka ner i ondska och fördärv. Vi ser ett uppror mot Gud och hans ord. Men tänk att få stå för Jesus och proklamera Jesus. I det arbetet kan också du få vara med. Det finns en plats för dig i Guds rike. Det finns ett uppdrag som Jesus har för dig. Låt oss nu i avslutningen av detta möte använda tiden till att överlåta oss i hans händer, söka hans vilja och gå in i det uppdrag han har för oss, och inte söka överallt på andra ställen, utan söka honom som har talat. Låt hans Ord som är tillgängligt drabba ditt liv idag. Sök Jesus medan det heter idag. Den som kommer till honom, ska han sannerligen inte kasta ut. Amen.

onsdag 30 maj 2012

Gud är aktiv existens

Text: Hans Lindelöw
Läs första kapitlet i första Mosebok – Bibelns första bok – och se efter hur många gånger det står ”Gud” där!Se sedan efter hur många gånger det står att Gud gör något.Du kommer att finna att Gud var väldigt aktiv i skapelseverket. ”Gud sade”, ”Gud såg”, ”Gud skilde”, ”Gud kallade”, Om jag inte har räknat fel så står det ”Gud” hela 32 gånger i det kapitlet. Ett kapitel som har 31 verser.Och det står att Gud gjorde vissa saker, och det är ganska ofta som Gud handlar. Nästan varje gång det står något om Gud så står det att Han gjorde något.