torsdag 10 juni 2010

Jag mötte Jesu ofattbara kärlek

Vittnesbörd av Vusal Zeynalov

Jag är väldigt glad för gemenskapen. Det är en underbar värme med att få vara tillsammans. Den största lyckan för människan är när hon vet vem som ger denna lycka. Det är vår Herre Jesus Kristus. 
Jag vill gärna berätta om hur jag kom till tro. Jag föddes i en familj där man inte alls trodde på Gud. Det var i Sovjetunionen, och under sovjettiden skulle man inte tro på Gud. Den som trodde, kunde hamna i fängelse. Det fanns både kyrkor och moskéer naturligtvis, både präster och mullor, men praktiskt taget alla var de KGB-agenter. Av den anledningen fanns ingen naturlig möjlighet till gudsfruktan. Men en vacker dag hände mig ett under.

Med tanke på jordens framtid

Text: Emanuel Johansson

Det finns hopp!

I Bibeln kan man läsa om fruktansvärda saker som ska gå över jorden. Det handlar om naturkatastrofer och krig. Där kan vi läsa om hur människan bli offer för sin egen ondska. Människan åt av kunskapens träd på gott och ont, och idag ser vi tydligt hur det goda förbleknar jämfört med det onda - konsekvenserna av hur människan använder sin kunskap. Det står också om jorden, om en tid då stora förändringar skall äga rum och och som kommer att drabba mänskligheten. Världsordningen kommer att falla samman i ett kaos. Idag kan vi läsa om dessa ting, inte enbart i Bibeln.

Onsdkans gåta

Text: Jan Egil Hafsahl


Hur kan Gud tillåta så mycket lidande?
Ekologiska ödeläggelser, globala svältkatastrofer, Ändlösa krig, gisslantagande, terror. Övergrepp, Misshandel, Missbruk, Exploatering.
Listan verkar oändlig... - och stora delar av världens befolkning är i färd med att sjunka ner i total hopplöshet!


”Det finns ingen Gud. Ondskan bevisar att Gud inte existerar,” säger ateisten. Det onda existerar, därför gör inte skaparen det. Om han skulle finnas: ”Hur kan en god Gud tillåta så mycket lidande?” säger agnostikern.
Låt oss nu vända på frågan ett ögonblick: Om det onda existerar – och det vet vi – är det då inte logiskt att anta att också det goda existerar? Hur vet vi annars skillnaden?Det nya förbundets folk

Vittnesbörd av Asta Olausson

Jag kan vittna om hur jag mötte Maranata genom att jag blev frälst. Hade inte storfamiljen funnits, skulle jag inte ha blivit bevarad. Jag kom direkt ifrån gatan och om det bara hade varit ett möte där någon bad till Gud för mig, hade jag fått återvända till samma gamla sammanhang.

Då kom Jesus

Appell av Karin Vidén

Jesus är så mycket för oss som mött honom. Han är vår glädje, han är vår kraft, han är vårt mål, han är vår frälsning. Jesus Kristus är vår Herre. Vi vill verkligen följa Jesus och tjäna honom i denna tid. Det är en mörk och svår tid, och vi vill ta nya steg för att nå hem till honom en dag. Jag har tänkt på några ord ur bibeln som upprepat sig inom mig en tid. De är ryckta ur sitt sammanhang, men det står: ”… och de lämnade näten...” Det är ett så enormt sammanhang detta handlar om, ”och de lämnade näten”.

- Jag ville bli frälst på en gång

Vittnesbörd av Börje Hoff

Jag kom med i Maranata 1965. Jag såg det där TVprogrammet som gjordes från ett möte i Viktoriasalen. Jag upplevde när jag såg det där programmet: vad är det dessa människor har som gör att de kan se så glada ut? Just den där glädjen glömmer jag aldrig.

En lycka som inte är av denna värld

Vittnesbörd av Jyrki Ilmaire Hiltunen

Jag tänker läsa litet ur Fil 2:1-8. Sen ska jag berätta om varför jag är här igen, och sedan ska jag berätta om min frälsningsupplevelse och väg.