torsdag 10 juni 2010

Med tanke på jordens framtid

Text: Emanuel Johansson

Det finns hopp!

I Bibeln kan man läsa om fruktansvärda saker som ska gå över jorden. Det handlar om naturkatastrofer och krig. Där kan vi läsa om hur människan bli offer för sin egen ondska. Människan åt av kunskapens träd på gott och ont, och idag ser vi tydligt hur det goda förbleknar jämfört med det onda - konsekvenserna av hur människan använder sin kunskap. Det står också om jorden, om en tid då stora förändringar skall äga rum och och som kommer att drabba mänskligheten. Världsordningen kommer att falla samman i ett kaos. Idag kan vi läsa om dessa ting, inte enbart i Bibeln.Vi läser om det i tidningar, vi hör om det på radio, vi ser det på tv; världens visa är eniga om att vi står på randen till en katastrof. Det är tydligt att vi är mitt uppe i den tid som Bibeln så länge har talat om. Men vart finns då hoppet? Rubriken till den här texten är inga tomma ord. Jag tror på Bibeln, och trots vad den berättar för oss om pågående katastrofer och lidande så är det centrala i Biblen ett budskap om hopp. Mitt i kaoset kommer Jesus själv att göra upp med ondskan. Världen kommer att dömas och skapelsen kommer att få sin upprättelse.Om du och jag ska vara ärliga så måste vi erkänna att den ondska som vi ser runt om i världen också står att finna i vårt eget hjärta. Vi har en skuld som vi inte kan betala igen. Men den skulden tog Jesus, Guds son på sig, när han av kärlek till en i synd bunden mänsklighet dog i vårt ställe. Han har betalat priset, och om vi omvänder oss och överlämnar vår sak åt Jesus får vi ett fast hopp. Hoppet handlar om att med sin synd förlåten vänta Jesus tillbaka. Och då, istället för att drabbas av dom och undergång, förenas med Jesus som Herre och frälsare. Jag citerar: "Men nya himmlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte." 2 Petr 3:13Evangelium är ett glatt budskap. Du kan få en mening med livet, en framtid och ett hopp. Men det kräver att du omvänder dig. Att ödmjuka sig, lämna sin stolthet och erkänna sin skuld kanske inte ligger för människan. Men vad har du att förlora? Välj Jesus, eller ta konsekvenserna av att fortsätta håna och vända dig bort ifrån himmelens Gud.Tiden är kort, Jesus kommer snart! Fatta ditt beslut idag, imorgon kan det vara försent.