Finns Gud?

Paulus Eliasson har skrivit en kort artikelserie över ämnet "Finns Gud?"

Del 1: Skapelsens vittnesbörd. Sverige och Norge är världens mest ateistiska länder. Forskarna har lärt oss att lita på våra sinnen, och inget annat. Hela skapelsen är reducerad till slump, kampen om överlevnad och instinkter. Detta resulterar antingen i socialdarwinism, eller hemmasnickrad spiritism. Många tror på "något större" - det finns något därute - men tron på bibelns Gud anses vara förlegat, insnöat och omodernt.

Del 2: Samvetets vittnesbörd. För det nästa steget i gudsuppenbarelsen måste vi gå till oss själva. I oss själva bär vi nämligen något av Guds väsen. Bibeln säger att Gud skapade människan i sin avbild (1 Mos 1:27). Det betyder inte att Gud har händer, fötter och hår som vi - men att vi besjälades med någonting som Gud också har.

Del 3: Guds egendomsfolk Israel. Israel har sedan sin återupprättelse 1948 i stort sett konstant varit under världens granskande lupp. Och ser man tillbaka till medeltiden, var landet under bl.a. 1100-talet också centrum för uppmärksamheten från den muslimska arabvärlden, och det katolska Europa.
Man kan historiskt se en intressant utveckling från de första innebyggarna ca 2000 år f.kr. - och till idag. Men också i bibelns perspektiv spelar Israel en mycket central roll.