Om din situation

Gud skapade människan. Han skapade henne till sin avbild, till att leva i gemenskap med honom.
Så kom synden. Den första människan valde bort gemenskapen med Gud. Gemenskapen med sitt ursprung, för att istället gå sin egen väg.

Den nya vägen som människan började gå på leder dessvärre mot en säker död, därför att utan Gud som är den som ger liv och som är livets ursprung, så finns det inga förutsättningar för liv.
Människan har under årtusendenas lopp gjort många djärva försök att återfå gemenskapen med Gud. Men på fel grund. Människans natur är fördärvad av syndens makt, och Gud kan inte under några omständigheter ha gemenskap med synd. Det är människans dilemma.

Men Gud gav inte upp. Han sände sin egen son Jesus till jorden, för att vi skulle få del av Hans liv, och så kunna återfå gemenskapen med Gud.

Enda vägen till Gud går genom Jesus Kristus.

Tro på honom och bekänn honom. Så blir du frälst.